Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

VÅR VISJON

Tverrkulturell helseinfo er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen. THI vil være tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helse informasjon i Norge.

Det finnes informasjon om helse tilgjengelig på nettsider til offentlige helseinstitusjoner, frivillige organisasjoner og stiftelser. Erfaring viser likevel at mye av denne informasjonen ikke blir formidlet i tilstrekkeliggrad til en god del mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge i dag.

Daglig leder Haile viser til sin erfaring fra helsevesenet, og opplever at mange med minoritetsbakgrunn etterlyser informasjon om HIV/AIDS, kreft og kreftbehandling, livsstilsykdommer som diabetes. Det er behov for målrettet informasjonskampanje og oppsøkende virksomhet for å nå minoritetsgrupper med sånn type helseinformasjon. Haile har vært med å arrangere flere seminarer og temakvelder de siste årene med en betydelig suksess. Seminarene engasjerer særlig helsepersonell med innvandrerbakgrunn.

THI skal styrke samarbeidet med helsepersonell. Samtidig vil vi aktivt videreformidle informasjon som er tilgjengelig på nettsider hos Helsedirektoratet,
NKVTS, HIV Norge, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Bufetat og andre helseinstanser som har fokus på forebyggende arbeid.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info