Norsk
English

SATSINGSOMRÅDER - STYRKE LIKESTILLING OG EMPOWERMENT AV KVINNER

THI skal styrke likestilling og Empowerment ved å forebygge kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner mot minoritetskvinner.

THI vil også bidra til økt bevissthet om egne holdninger og valgmuligheter når det gjelder kvinnenes liv og helse.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: