Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

SATSINGSOMRÅDER- STYRKE FORELDREROLLEN BLANT INNVANDRERE

 • THI skal bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får økt kunnskap om foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge.?

Lurer du på hvordan du skal få best mulig kontakt med barnet ditt? Program for foreldreveiledning har utviklet åtte temaer med gode råd til småbarnsforeldre. Slik får du godt samspill og kommunikasjon med barnet ditt.

Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet ditt

Det er viktig for barnets trygghet at du viser at du er glad i det, kjærtegner det og viser det glede og entusiasme. Små barn som enda ikke kan forstå vanlig tale, kan likevel oppfatte kjærlighet og avvisning, glede og sorg. Det er mange måter å gjøre dette på, og måten varierer selvsagt med barnets alder:

 • smile og le sammen

 • omfavne, klemme

 • positiv berøring

 • spøk og latter sammen

 • snakke med mild, kjærlig stemme

 • si at du er glad i barnet ditt når det er naturlig

Juster deg til barnet og følg dets initiativ

Når du er sammen med barnet ditt, er det viktig at du er oppmerksom på hva barnet ønsker, hva det gjør og hva det føler, slik at du lever deg inn i hvordan barnet har det og at du forsøker å tilpasse deg til barnet og følger opp det barnet er opptatt av. Da vil barnet føle at du bryr deg om det.

Alle – både barn og voksne – trenger å bli sett og forstått. Det er viktig for barnets utvikling at det, innenfor visse grenser, får følge sine egne ideer i stedet for å bli pådyttet aktiviteter fra andre. Pass på at du ikke går for fort fram og overkjører barnet. Gi det tid til å komme med egne initiativ. Dette betyr ikke at det er barnet som skal styre deg!

 • Svar på henvendelser fra barnet.

 • Følg barnets aktivitet og handlinger.

 • Se hva barnet gjør, hva det ønsker.

 • Tolk barnets kroppsspråk.

 • Gjett hva barnet ønsker og føler.

 • Svar på hva barnet ønsker og føler.

 • Tilpass dine handlinger til barnets tilstand.

 • Vis interesse for hva barnet gjør.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: