Test quiz

Welcome to your Quiz om kjønnslemlestelse (KLL)

1. Hva er kjønnslemlestelse? 
2. Hvor mange ulike typer KLL finnes det?
3. I hvilken alder blir jenter som oftest kjønnslemlestet?
4. Hva er den vanligste oppfatningen om kjønnslemlestelse