Norsk
English

SATSINGSOMRÅDER - PSYKISK HELSE BLANT INNVANDRERE

THI videreformidler tilgjengelig informasjon om psykiske helse blant innvandrere.

THI arrangerer også kurs og seminarer om temaet.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: