Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

PROSJEKTER

  • ØKT KUNNSKAP OM KJØNNSLEMLESTELSE & HELSETILBUD FOR JENTER/KVINNER SOM HAR VÆRT UTSATT FOR KLL.

Tverrkulturell Helse Info (THI) har i 2016 og 2017 fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bidra med økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helse tilbud for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

  • ØKT KUNNSKAP OM BARNEOPPDRAGELSE I NORGE.

Tverrkulturell Helse Info (THI) har i 2016, 2017 og 2018 fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) for prosjekt “Økt kunnskap om barneoppdragelse blant foreldre med etiopisk eritreisk bakgrunn”.

  • PROSJEKT NEI TIL STIGMATISERING AV HIV POSITIVE.

THI har fått midler fra Helsedirektoratet (Helsedir) for prosjektet – Nei til stigmatisering av HIV-positive 

THI vil aktivisere og informere HIV-positive med minoritetsbakgrunn til å leve et tilnærmet normalt liv, uten stigmatisering og isolasjon. Gjennom tiltaket vil HIV-positive med minoritetsbakgrunn får tilstrekkelig informasjon, og leve uten stigmatisering og isolasjon.

THI skal samarbeide med HIV Norge og aksept om prosjektet. THI vil spre informasjon om Aksept i disse miljøene slik at de også benytter seg av tilbudet fra Aksept og HIV Norge.

Videre samarbeider THI med trossamfunn- og foreninger med minoritetsbakgrunn for å informere om HIV-positive og dele ut informasjonsbrosjyrer om temaet. Målet er å forebygge tabu og stigmatisering av de HIV-positive i minoritets miljøene.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: