Norsk
English

LINKS

  • COLLABORATORS

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS: nkvts

HIVNORGE: hivnorge.no

AKSEPT: aksept.com 

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET: imdi.no

HELSEDIREKTORATET: helsedirektoratet.no

BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET: bufdir.no

Oslo kommune, Velferdsetaten

SEX OG SAMFUNN-FRIHET FRA SKAM – FRIHET TIL Å VELGE: sexogsamfunn.no

MINORITETSORGANISASJONER

TROSSAMFUNN MED MINORITETSBAKGRUNN

CONTACT US

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisation no.: 916497997

Contact person: Wolela Haile – Manager

Tel.: +47 936 019 48

Adress: Brugata 1, 0186 Oslo

E-mail: wolela@tverrkulturellhelse.info

SHARE: