Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

LENKER

  • INFORMASJON OM KREFT

    En forskning i 2012 viste at kvinner fra enkelte innvandrergrupper har langt høyere dødelighet som følge av brystkreft enn etnisk norske kvinner. Innvandrerkvinner oppdager krefttilfellene mye senere enn befolkningen ellers. Dette skyldes blant annet manglende kunnskap og informasjon om kreft og kreftbehandling. THI ønsker å øke bevisstheten om kreft og kreftbehandling blant innvandrere. Mer info om dette finnes blant annet via følgende lenk hos Kreftforeningen: Informasjon om kreft og kreftbehandling

    INFORMASJON OM DIABETES

    Diabetesforbundet har laget en enkel brosjyre for personer med minoritetsbakgrunn om hvordan man kan endre levevaner for å forebygge diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer. Mer kan du lese via lenken her: Forebyggende arbeid mot diabetes

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: WOLELA HAILE – DAGLIG LEDER

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info