Norsk
English

LENKER

  • SAMARBEIDSPARTNERE

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS: nkvts

HIVNORGE: hivnorge.no

AKSEPT: aksept.com 

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET: imdi.no

HELSEDIREKTORATET: helsedirektoratet.no

BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET: bufdir.no

Oslo kommune, Velferdsetaten

SEX OG SAMFUNN-FRIHET FRA SKAM – FRIHET TIL Å VELGE: sexogsamfunn.no

MINORITETSORGANISASJONER

TROSSAMFUNN MED MINORITETSBAKGRUNN

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: