Norsk
English

SATSINGSOMRÅDER - KJØNNSLEMLESTELSE (KLL) & STYRKE FORELDREROLLE

  • Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL)

«Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.»

KLL er en helseskadelig handling som praktiseres i mange land i Afrika og i noen land i Midtøsten. KLL er ulovlig i Norge. Norske myndigheter har satt i gang en rekke tiltak mot KLL. En av disse er informasjonskampanje rettet mot personer med innvandrerbakgrunn fra land som utfører KLL. 

Denne informasjonen ble laget av og er tilgjengelig hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Tverrkulturell helseinfo (THI) vil gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for innvandrere ved å informere på seminarer og i adekvate møter med enkelte personer. I tillegg kan denne informasjonen være tilgjengelig ved å gå til følgende lenke hos NKVTS: Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse

Om forebygging og behandling av kjønnslemlestelse kan du lese mer: Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse – Helsedirektoratet

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: