Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

SATSINGSOMRÅDER - KJØNNSLEMLESTELSE (KLL) & HELSETILBUD

  • Hva er Kjønnslemlestelse (KLL)?

«Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.»

KLL er en helseskadelig handling som praktiseres i mange land i Afrika og i noen land i Midtøsten. KLL er ulovlig i Norge. Norske myndigheter har satt i gang en rekke tiltak mot KLL. En av disse er informasjonskampanje rettet mot personer med innvandrerbakgrunn fra land som utfører KLL. Denne informasjonen ble laget av og er tilgjengelig hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Tverrkulturell helseinfo (THI) vil gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for innvandrere ved å informere på seminarer og i adekvate møter med enkelte personer. I tillegg kan denne informasjonen være tilgjengelig ved å gå til følgende lenker hos NKVTS:

https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Pages/default.aspx

https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/komplikasjon-kl/Pages/Brosjyrer.aspx

Forebygging og behandling av kjønnslemlestelse

Følgende utdrag er fra Helsedirektoratet:

Helsepersonell skal bidra til:

  • å forebygge kjønnslemlestelse av jenter som har bakgrunn fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres

  • at aktuelle personer får god informasjon om lovforbud, helsekonsekvenser og helsehjelp i tilknytning til kjønnslemlestelse.

  • at personer som trenger det får nødvendig helsehjelp og behandling i tilknytning til kjønnslemlestelse.

For å få til en god samtale om kjønnslemlestelse er det viktig å sikre god informasjon og kommunikasjon. Hvis aktuell bruker/pasient har begrensede norskkunnskaper, må dette gjøres gjennom å bestille en kvalifisert tolk.

Les mer her: https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/forebygging-og-behandling-av-kjonnslemlestelse

RVTS Nord er i gang med en prosess hvor de skal revidere nettsiden Lokalt mot: Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målgruppen for nettsiden er helsesøstre, fastleger og andre som møter denne tematikken.

I den forbindelse har Wolela Haile, daglig leder for Tverrkulturell Helseinfo har delt sin erfaring med å jobbe mot kjønnslemlestelse.

https://vimeo.com/helsekompetanse/review/195588752/9656732f6f

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: