Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

SATSINGSOMRÅDER - INFORMASJON OM HIV OG AIDS

  • Hva er HIV?

HIV er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig immunsviktvirus. I en del gamle bøker vil man finne betegnelsen HTLV-III og LAV. Den betegnelsen som brukes i dag er HIV. HIV er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp.

Etter at viruset har vært i kroppen en stund, blir mange hivpositive syke av opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som ligger latent hos de fleste mennesker, men som ikke vil gi noen utslag dersom immunforsvaret fungerer. Dette kan f eks være soppinfeksjoner, toksoplasmose og enkelte typer kreft.

  • Stadier av hivinfeksjon

En person som er smittet med HIV, har hivinfeksjon. Hivinfeksjonen kan være asymptomatisk (ikke symptomgivende) eller symptomgivende. En kan dele opp en hivinfeksjon i flere stadier:

Akutt hivinfeksjon Kort tid etter smitte (3-6 uker) får noen – men slettes ikke alle – en akutt hivinfeksjon med influensaliknende symptomer. De vanligste symptomene er feber, svelgsmerter og hovne lymfeknuter. Det kan også være utslett, diaré, hoste og belegg på mandlene.

Asymptomatisk hivinfeksjon Deretter er de fleste uten symptomer i mange år. Noen får likevel forstørrede lymfekjertler flere steder i kroppen.

Symptomgivende hivinfeksjon Senere, som regel etter mange år, kan den hivpositive gå ned i vekt og være plaget av feber, nattesvette, tretthet, forstørrede lymfeknuter, diaré, soppinfeksjon i munnen, helvetesild og økende plager med utbrudd av herpes. Svært mange får ingen symptomer i det hele tatt og den eneste måten å fastslå en hivinfeksjon på, er å ta en hivtest.

  • Hva er AIDS

AIDS er en forkortelse for det engelske begrepet aquired imminodeficiency syndrome. På norsk vil man kunne si ervervet immunsviktsyndrom. Syndrom betyr en gruppe symptomer som tilsammen karakteriserer en bestemt lidelse. AIDS er et samlebegrep for en rekke sykdommer som har det til felles at de skyldes et nedsatt immunforsvar som følge av en hivinfeksjon.

  • Hva skal til for å få diagnosen AIDS? 

    Hvilke kriterier som ligger til grunn for en aidsdiagnose varierer fra land til land. Et typisk trekk er at de opportunistiske sykdommene opptrer oftere og i livstruende former. Overgangen fra hivinfeksjon til fullt utviklet AIDS er glidende og går over tid, men som regel må det én stor eller flere små infeksjoner til for at diagnosen aids skal stilles

— Fra HivNorge

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: