Norsk
English

SATSINGSOMRÅDER- HELSESAMTALE/SOFASAMTALE

  • HELSESAMTALE I REGI AV TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI) 

Motvirke utenforskap og styrke foreldrerollen

Prosjektet er støttet av Velferdsetaten, Oslo kommune.

THI har siden stiftelsen i 2015 har satset på forebyggende helsearbeid rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. I 2022 har THI fått midler fra Oslo kommune til prosjektet Motvirke utenforskap og styrke foreldrerollen. Målet med tiltaket er å motvirke utenforskap og ensomhet, forebygge helse og styrke foreldrerollen blant menn og kvinner med afrikansk bakgrunn. Tiltaket vil forebygge helse og skape møteplass for menn og kvinner som har begrenset nettverk og kontakt med majoritetsbefolkningen.

Tiltaket skal gi målgruppen økt kunnskap om helse, sunn livsstil, og mestringsfølelse i hverdagen. Det vil også øke bevissthet om deres egne holdninger og valgmuligheter når det gjelder deres liv og helse.

Tiltaket omfatter ulike aktiviteter:  

– Helse samtaler

Personer med innvandrerbakgrunn deltar enten i gruppe eller individuelle samtaler om ulike temaer knyttet til helse. Samtalene skal ledes av godt etablerte fagpersoner med innvandrerbakgrunn. Noen av temaene kan være om kosthold, fysiske aktiviteter, kreft, psykiskhelse og diabetes. THI tar også hensyn til andre temaer innen helse som målgruppen er opptatt av.

– THIs helseambassadører

THI har rekruttert 4 helseambassadører etter inspirasjon fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Helseambassadørene skal bidra til THIs forebyggende arbeid.

 

– Friluftsaktiviteter

THI legger også til rette for friluftsaktiviteter for gruppene. Disse aktivitetene skal gjennomføres i samarbeid med THIs Helseambassadører.

– Gruppesamtaler om foreldrerollen

THI arrangerer også gruppesamtaler om foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: