Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

HELSEAMBASSADØRER -

 • Hva betyr å være THIs ambassadør?
 • Kjenner godt til THIs satsingsområder

 • Å synliggjøre THIs arbeid til: voksenopplæring, helsestasjoner, asylmottak, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

 • Deltar på møter og arrangementer på vegne av THI

 • Rekrutterer nye medlemmer og deltakere til THIs arrangementer

 • Holder kurs om de ulike temaene

 • Sprer informasjon  fra THI til personer  med innvandrerbakgrunn

 • Skal være rollemodell for andre kvinner

MØT THIs HELSEAMBASSADØRER

 • MUNIRA MAKEROW – VESTFOLD & TELEMARK
 • AZAMIT AREGAY ABADI  – NORD NORGE 
 • BETELHEM TADEGE – AGDER
 • KELEMEWORK BIRU – OSLO & OMEGN

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: