Norsk
English

HELSEAMBASSADØRER -

 • Hva betyr å være THIs ambassadør?
 • Kjenner godt til THIs satsingsområder

 • Å synliggjøre THIs arbeid til: voksenopplæring, helsestasjoner, asylmottak, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

 • Deltar på møter og arrangementer på vegne av THI

 • Rekrutterer nye medlemmer og deltakere til THIs arrangementer

 • Holder kurs om de ulike temaene

 • Sprer informasjon  fra THI til personer  med innvandrerbakgrunn

 • Skal være rollemodell for andre kvinner

MØT THIs HELSEAMBASSADØRER

 • MUNIRA MAKEROW
  VESTFOLD & TELEMARK
 • KELEMEWORK BIRU
  OSLO & OMEGN
Har studert Fysioterapi og tolk utdanning ved universitet.
Lang arbeidserfaring som tolk for bl.a.
UDI, UNE, Rettsvesen, Helsevesen og Skoleetaten .
Jobber i helsevesenet og er støttespiller for THI.
 • MELAT B. TEKLE
  OSLO 
 • BETELHEM TADEGE TARIKU
  AGDER
Opprinnelig fra Ethiopia, kom til Norge i 2009.
Har bodd i Kristiansand siden 2010. 
Jobber som Helsefag arbeider i Vågsbygdtunet sykehjem.
Tidligere har jobbet for forsikring firma som regnskapsfører og har studert sosiologi ved universitet i Addis Abeba.  
 • YEMATAWORK NEGUSSIE
  NORDLAND
 • AZAMIT AREGAY ABADI
  NORD NORGE 
 • AMIRA HAMED

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: