Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

SATSINGSOMRÅDER - Tverrkulturelt helseinfo (THI) skal fokusere på følgende helseområder og utfordringer:

  • Kjønnslemlestelse (KLL) og Styrke foreldrerollen blant innvandrere

KLL er en helseskadelig handling som praktiseres i mange land i Afrika og i noen land i Midt Østen. KLL er ulovlig i Norge. Norskemyndigheter
har satt i gang en rekke tiltak mot KLL.

En av disse er informasjonskampanje rettet mot personer med innvandrerbakgrunn fra land som utfører KLL. Denne informasjonen ble laget av og er tilgjengelig hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)- Kjønnslemlestelse – NKVTS – Kjønnslemlestelse

Om forebygging og behandling av kjønnslemlestelse kan du lese mer: Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse – Helsedirektoratet

THI skal bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får økt kunnskap om foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge.

Tverrkulturell helseinfo (THI) vil gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for innvandrere ved å informere på seminarer og i møter med beboere i mottak, hos trossamfunn, og andre møteplasser for personer med minoritetsbakgrunn.

  • Informasjon om seksuell overførbare sykdommer

Seksuelt overførbare sykdommer eller kjønnssykdommer er sykdommer (bakterie- og virusinfeksjoner) som smitter via kjønnsorgan, munn eller endetarm. Visse seksuelt overførbare sykdommer smitter også via blod. Mange seksuelt overførbare sykdommer gir lite plager og kan gjøre de
vanskelige å oppdage.

  • Koronapandemien

SARS-Cov-2 er navnet på viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Viruset ble identifisert i januar 2020. Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus forårsaker lette forkjølelser, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller død. THI videreformidler offentlige tilgjengelig informasjon om Covid-19 og vaksinasjonsprogrammet mot viruset.

  • Psykisk helse blant innvandrere

THI videreformidler tilgjengelig informasjon om psykiske helse blant innvandrere. THI arrangerer også kurs og seminarer om temaet.

  • Styrke likestilling og Empowerment av kvinner

THI skal styrke likestilling og Empowerment ved å forebygge kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner mot minoritetskvinner. THI vil også bidra til økt bevissthet om egne holdninger og valgmuligheter når det gjelder kvinnenes liv og helse.

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: