Norsk
English

OM THI

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI) er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen.

THI ønsker å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helseinformasjon i Norge.

  • Hva gjør THI?
  • THI (Tverrkulturell Helseinfo) ble stiftet av WOLELA HAILE i 2015

Wolela Haile har masters i Internasjonal helse på Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk.

Haile har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

THI

SATSINGSOMRÅDER

  • Hva betyr å være THIs ambassadør?
  • Kjenner godt til THIs satsingsområder

  • Å synliggjøre THIs arbeid til: voksenopplæring, helsestasjoner, asylmottak, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

  • Deltar på møter og arrangementer på vegne av THI

  • Rekrutterer nye medlemmer og deltakere til THIs arrangementer

  • Holder kurs om de ulike temaene

  • Sprer informasjon  fra THI til personer  med innvandrerbakgrunn

  • Skal være rollemodell for andre kvinner

MØT THIs HELSEAMBASSADØRER

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997
Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder
Tlf.: +47 936 019 48
Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo
E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: