Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

OM THI

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI) er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen.

THI ønsker å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helseinformasjon i Norge.

  • Hva gjør THI?
  • THI (Tverrkulturell Helseinfo) ble stiftet av WOLELA HAILE i 2015

Wolela Haile har masters i Internasjonal helse på Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk.

Haile har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

THI

SATSINGSOMRÅDER

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: