PROSJEKTER

 • Økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud for jenter/kvinner som har vært utsatt for kll

 • Tverrkulturell Helse Info (THI) har i 2016 og 2017 fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bidra med økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helse tilbud for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

 • Økt kunnskap om barneoppdragelse i Norge.

 • Tverrkulturell Helse Info (THI) har i 2016, 2017 og 2018 fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) for prosjekt “Økt kunnskap om barneoppdragelse blant foreldre med etiopisk eritreisk bakgrunn”.

 • Projekt nei til stigmatisering av HIV positive

 • THI har fått midler fra Helsedirektoratet (Helsedir) for prosjektet – Nei til stigmatisering av HIV-positive 

  THI vil aktivisere og informere HIV-positive med minoritetsbakgrunn til å leve et tilnærmet normalt liv, uten stigmatisering og isolasjon. Gjennom tiltaket vil HIV-positive med minoritetsbakgrunn får tilstrekkelig informasjon, og leve uten stigmatisering og isolasjon.

  THI skal samarbeide med HIVNorge og aksept om prosjektet. THI vil spre informasjon om Aksept i disse miljøene slik at de også benytter seg av tilbudet fra Aksept og HIV Norge.

  Videre samarbeider THI med trossamfunn- og foreninger med minoritetsbakgrunn for å informere om HIV-positive og dele ut informasjonsbrosjyrer om temaet. Målet er å forebygge tabu og stigmatisering av de HIV-positive i minoritetsmiljøene.

  Comments are closed

  • follow us in facebook