Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

SATSINGSOMRÅDER - Tverrkulturelt helseinfo (THI) skal fokusere på følgende helseområder og utfordringer:

  • Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL)

«Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.»

KLL er en helseskadelig handling som praktiseres i mange land i Afrika og i noen land i Midtøsten. KLL er ulovlig i Norge. Norske myndigheter har satt i gang en rekke tiltak mot KLL. En av disse er informasjonskampanje rettet mot personer med innvandrerbakgrunn fra land som utfører KLL. Denne informasjonen ble laget av og er tilgjengelig hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Tverrkulturell helseinfo (THI) vil gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for innvandrere ved å informere på seminarer og i adekvate møter med enkelte personer. I tillegg kan denne informasjonen være tilgjengelig ved å gå til følgende lenke hos NKVTS: Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse

  • Informasjon om HIV/AIDS

«HIV (humant immunsviktvirus) er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. AIDS (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med komplikasjoner.»

Mer informasjon om HIV/AIDS finnes på flere språk via lenken: Informasjon om HIV/AIDS

  • Om barneoppdragelse i Norge

Det finnes en rekke informasjonsmateriale om barneoppdragelse i Norge som er oversatt på flere språk. Denne informasjonen er tilgjengelig via følgende lenk hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)Barneoppdragelse i Norge

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: