Om Oss

Tverrkulturell helseinfo (THI) ble stiftet av Wolela Haile sommeren 2015.
Wolela Haile har masters i Internasjonal helse på Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk. Haile har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

welela haile

Haile har også jobbet i helsesektoren i mange år, både innenfor somatisk og psykisk helse. I disse årene har Haile opplevd at pasienter og pårørende med innvandrerbakgrunn ikke får relevant informasjon i tilstrekkelig grad. I noen tilfeller har det vært mangel på informasjon som har bidratt til feil behandling, og dermed alvorlige konsekvenser for pasientene og deres pårørende.

Derfor ønsker Wolela til at Tverrkulturell Helseinfo skal være fasilitator og tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helse informasjon i Norge.

Per dags dato er THI en forening som har 25 medlemmer, to styremedlemmer, en styreleder og daglig leder.

Vil du kontakte THI?

Tverrkulturell helseinfo (THI)

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile, daglig leder

Tlf. 93601948

Adresse: Brugata 1,

0186 Oslo

wolela@tverrkulturellhelse.info

 

Comments are closed

  • follow us in facebook