Nyheter

Samarbeidelse

  • I 2017 har THI samarbeidet  med RVTS Sør om å gjennomføre  “OK-Prosjekt”
  • 2017 og 2018 samarbeider THI med RVTS Nord om et prosjekt “økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud

Comments are closed

  • follow us in facebook