Lenker

Ressurssenter for Migrasjonshelse (RMA)
https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/
http://www.imdi.no/

https://hivnorge.no/

www.kvinneligomskjæring.no

https://helsedirektoratet.no/

https://www.nkvts.no/

https://www.bufdir.no/

KORTFATTET INFORMASJONSBROSJYRE OM TUBERKULOSE

https://www.fhi.no/publ/2014/du-blir-frisk-av-tuberkulose-kortve/

PASIENTBROSJYRE OM TUBERKULOSE

https://www.fhi.no/publ/2010/du-blir-frisk-av-tuberkulose-hovedb/

 BROSJYRE OM FOREBYGGENDE TUBERKULOSEBEHANDLING

https://www.fhi.no/publ/2014/hva-er-forebyggende-tuberkulosebeha/

Informasjon om kreft

En forskning i 2012 viste at kvinner fra enkelte innvandrergrupper har langt høyere dødelighet som følge av brystkreft enn etnisk norske kvinner. Innvandrerkvinner oppdager krefttilfellene mye senere enn befolkningen ellers. Dette skyldes blant annet manglende kunnskap og informasjon om kreft og kreftbehandling. THI ønsker å øke bevisstheten om kreft og kreftbehandling blant innvandrere. Mer info om dette finnes blant annet via følgende lenk hos Kreftforeningen: Informasjon om kreft og kreftbehandling

Informasjon om diabetes

Diabetesforbundet har laget en enkel brosjyre for personer med minoritetsbakgrunn om hvordan man kan endre levevaner for å forebygge diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer. Mer kan du lese via lenken her: Forebyggende arbeid mot diabetes

Comments are closed

  • follow us in facebook