Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

PROSJEKTER

HELSEFESTIVALEN

Tverrkulturell helseinfo (THI) skal drive med informasjonsformidling  til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har  jevnlig kontakt med brukergruppen. 

THI skal være fasilitator og  tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig  helseinformasjon i Norge. Informasjon skal formidles på seminarer,  møter, brosjyrer og via foreningens nettside. 

THI skal også  administrere og arrangere en årlig helsefestival i Oslo, og driver nettsiden https://helsefestivalen.no/ og sosiale medier om  helsefestivalen

Lukk meny