Vil du forebygge stigma og isolasjon blant HIV-positive?

Vil du vite om HIV-positives kår i Norge?

Vil du bidra med å forebygge stigma og isolasjon blant HIV-positive?

Vil du vite om behandling av HIV og AIDS?

Har du venner, slektninger eller bekjente som lever isolert pga HIV?

Vil du vite hvordan de kan få hjelp til å ha en trivelig hverdag?

Vil du ha informasjon på flere språk?

Kom og delta på seminaret Nei til stigmatisering av HIV-positive.

Tid; 16. juni 2016, kl. 14:00-16:00

Sted: Chr. Krohgs gate 34, Grønland i Oslo

Prosjekt nei til stigmatisering av HIV-positive

THI har fått midler fra Helsedirektoratet (Helsedir) for prosjektet – Nei til stigmatisering av HIV-positive 

THI vil aktivisere og informere HIV-positive med minoritetsbakgrunn til å leve et tilnærmet normalt liv, uten stigmatisering og isolasjon. Gjennom tiltaket vil HIV-positive med minoritetsbakgrunn får tilstrekkelig informasjon, og leve uten stigmatisering og isolasjon.

THI skal samarbeide med HIVNorge og aksept om prosjektet. THI vil spre informasjon om Aksept i disse miljøene slik at de også benytter seg av tilbudet fra Aksept og HIV Norge.

Videre samarbeider THI med trossamfunn- og foreninger med minoritetsbakgrunn for å informere om HIV-positive og dele ut informasjonsbrosjyrer om temaet. Målet er å forebygge tabu og stigmatisering av de HIV-positive i minoritetsmiljøene.

Metoder:

Tiltaket sikter på å få HIV – positive med minoritetsbakgrunn gjennom prosess av refleksjon, bevisstgjøring, ansvarliggjøring og mestring som kan styrke deres møte med stigma og tabu i sitt eget miljø. Tiltaket skal legge stor vekt på kultursensitiv informasjonsformidling, dialog, peer education, brukermedvirkning. Det mest viktigste fokuset i denne metodikken er Empowerment.

Tiltaket skal ha tre hovedelementer som er sentrale i THIs ressursfokuserte tilnærming til HIV – positive med minoritetsbakgrunn: Temakvelder, seminarer, og individuelle samtaler.

Temakvelder:

Temakvelder skal brukes til å fremme dialog og refleksjon rundt sykdommen, behandlingen, helsetilbudet i Norge, og møte med andre i minoritetsmiljøene. Gjennom temakvelder får HIV –positive med minoritetsbakgrunn mulighet til å sette ord eller ha refleksjon rundt ulike temaer knyttet til HIV/AIDS og behandlingen. Tiltaket skal også eksponere HIV – positive med minoritetsbakgrunn gjennom temakveldene til ressurspersoner med innvandrerbakgrunn som kan gi gruppen råd og veiledning om deres helse knyttet til HIV/AIDS.

Velkommen til seminar om økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud

Tverrkulturell Helseinfo (THI) har i 2016 fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for prosjektet: Økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner.

Tiltaket bidrar til å forebygge kjønnslemlestelse i Norge ved å informere og engasjere kvinner som selv har blitt utsatt for kll i sitt hjemland. Målgruppen for prosjektet er kvinner med bakgrunn fra Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan og Gambia som er utsatt for kll. Til sammen 20 kvinner med minoritetsbakgrunn gjennomfører kurs som veiledere for å forebygge og informere om kjønnslemlestelse. Etter kurset vil kvinnene være medansvarlige for å arrangere temakvelder for sine respektive grupper. Og videre minst 80 kvinner vil ha økt kunnskap om kll og helsetilbud i Norge.

THI vil sette i gang prosjektet med et fagligseminar. Seminaret skal gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Safia Abdi fra Amathea. Målet for seminaret er å bidra til at kvinner som er utsatt for kll får nødvendig informasjon og helseoppfølging. THI har allerede sikret deltakelse fra Drammen og Bærum sykehus, NKVTS, Amathea, Primær medisinskverksted (PMV), RVTS Sør, og brukergrupper med landbakgrunn som praktiserer kll. Vi vil med dette invitere fagpersoner fra helsevesenet, representanter for innvandrerorganisasjoner og brukergrupper med landbakgrunn som praktiserer kll til seminaret.

Sted: P-Hotel, Grensen 19, Oslo sentrum

Dato: fredag 3. juni 2016, kl. 11:00 – 14:00

Seminaret vil bestå av faglige presentasjoner og omtale fra kvinner som har selv opplevd skadevirkningen av KLL. Et detaljert program vil bli sendt en uke før seminaret.

THI ber deg sette av tid til dette. Påmelding og eventuell spørsmål kan sendes på e-post: wolela@tverrkulturellhelse.info.

Støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) http://www.imdi.no/

Å være åpen om å leve med HIV-virus

HIV Norge har lagt ut en informativ film om å leve med HIV på deres nettside. Mange HIV-positive sliter med å være åpen om å leve med viruset. I denne filmen møter vi fem HIV-positive. Jeg kjenner blant annet mange HIV-positive med minoritetsbakgrunn som skjuler sin sykdom i frykt for å bli utstøtt og marginalisert. Jeg synes denne filmen er en positiv bidrag til de som lever med denne type usikkerhet.

se filmen her: http://hivnorge.no/Nyheter/Jan-2016/Fra-positiv-til-positiv

Ethnicity Differences in Breast Cancer Stage at the Time of Diagnosis in Norway

Several studies have demonstrated that breast cancer survival rates differ with ethnicity. Most of these studies analyzed discrepancies between African-American and Caucasian-American women and were performed in the United States. There are increasing concerns about differences in breast cancer survival among immigrants from Asia and Africa living in Europe, including those living in Scandinavian countries. There are few data on breast cancer survival in relation to race or ethnicity in Scandinavian countries, even though immigrants from Asia and Africa have lived in Scandinavian countries for decades. The aim of this study was to identify variations in breast cancer incidence, treatment modalities, relapse, and survival among women from Pakistan, Sri Lanka, and Somalia compared to ethnic Norwegian women

 http://sjs.sagepub.com/content/early/2015/02/27/1457496914565420.full

 

 

  • follow us in facebook