Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

AKTUELT

MESTRINGSKURS FOR MIGRANTER OG ASYLSØKERE SOM LEVER MED HIV

  • Trinn 1: 10 -13 . mars eller 20 – 23 . oktober 
  • Trinn 2: 30 juni – 03 juli
Påmeldign/Info: 23121820/91719364 
firmapost.aksept@bymisjon.no

Søndag 8. mars 2020 kl. 15:00–20:00 – Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo

Tverrkulturell Helseinfo (THI) skal i samarbeid med Forandringshuset markere kvinnedagen, 8. mars 2020. I forbindelse med dette vil vi invitere deg/dere for å markere dagen sammen med oss.
Vi skal ha spennende program for dagen.
-Vi skal servere mat og etiopisk kaffe.
-Vi skal også ha «Makeover», musikk og dans.
Arrangementet er gratis og åpen for alle kvinner. Ta gjerne med venninner, mor, søster og kollegaer.

Vi feirer og hyller samhold blant kvinner.

Interesserte bes om melde seg på epost;
wolela@tverrkulturellhelse.info innen 02.03.2020

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

Lukk meny