Å leve som HIVpositiv

Hiv er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig immunsviktvirus. I en del gamle bøker vil man finne betegnelsen HTLV-III og LAV. Den betegnelsen som brukes i dag er hiv. Hiv er et virus som angriper deler av immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret kroppen har mot bakterier, virus og sopp.

Etter at viruset har vært i kroppen en stund, blir mange hivpositive syke av opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som ligger latent hos de fleste mennesker, men som ikke vil gi noen utslag dersom immunforsvaret fungerer. Dette kan f eks være soppinfeksjoner, toksoplasmose og enkelte typer kreft.

Les mer om dette: http://hivnorge.no/Om-hiv-aids/Hva-er-hiv

Les mer om informasjon om HIV på ulike språk:

http://www.fhi.no/tema/hiv-og-aids/informasjon-paa-ulike-spraak

 

Comments are closed

  • follow us in facebook