Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ
عربى

OM THI

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI) er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen.

THI ønsker å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helseinformasjon i Norge.

THI (Tverrkulturell Helseinfo) ble stiftet av Wolela Haile i 2015.

Wolela Haile har masters i Internasjonal helse på Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk. Haile har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

THI
August 5, 2020
Tverrkulturell Helseinfo sitt forsidebilde

THI er i gang med å lage en video på amharisk, swahili og arabisk om Covid-19. Videoene skal publiseres her på Facebook og på THIs nettsider. Vi har også laget quiz på norsk, arabisk og amharisk. Det har en god del interesse for quizene våre. THI jobber tett og følger myndighetenes ... See more

« 2 of 10 »

VÅR VISJON

THI ønsker å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helseinformasjon i Norge på følgende satsingsområder.

  • Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL)
  • Informasjon om HIV/AIDS
  • Om barneoppdragelse i Norge

SATSINGSOMRÅDER

  • Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL) «Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.»
  • Informasjon om HIV/AIDS «Hiv (humant immunsviktvirus) er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med komplikasjoner.»
  • Om barneoppdragelse i Norge Det finnes en rekke informasjonsmateriale om barneoppdragelse i Norge som er oversatt på flere språk. Denne informasjonen er tilgjengelig via følgende lenk hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)Barneoppdragelse i Norge

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: Wolela Haile – Daglig leder

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

DEL DETTE: