Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

KORONAVIRUS

Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. Ring informasjonstelefon for publikum på 815 55 015 hvis du har spørsmål om korona.
FOR MER INFORMASJON:  https://helsenorge.no/koronavirus

BROSJYRE OG VIDEO MED GENERELL INFORMASJON OM KORONAVIRUS
PÅ FLERE SPRÅK

Her finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk.

Nedenfor finner du også en pdf med en kort tekst om å holde seg oppdatert med oversettelser på 24 språk.

Lukk meny