Norsk
English
አማርኛ
ትግርኛ

OM THI

THI (TVERRKULTURELL HELSEINFO) BLE STIFTET AV WOLELA HAILE I 2015.

WOLELA HAILE har masters i Internasjonal helse på Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk. Haile har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

VÅR VISJON

Tverrkulturell helseinfo er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen. THI vil være tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helse informasjon i Norge.

SATSINGSOMRÅDER

  • Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL) «Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.»
  • Informasjon om HIV/AIDS «Hiv (humant immunsviktvirus) er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med komplikasjoner.»
  • Om barneoppdragelse i Norge Det finnes en rekke informasjonsmateriale om barneoppdragelse i Norge som er oversatt på flere språk. Denne informasjonen er tilgjengelig via følgende lenk hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)Barneoppdragelse i Norge
THI
November 10, 2019
Bilder fra Tverrkulturell Helseinfo sitt innlegg

I dag er HIV en kronisk diagnose, man kan leve mange år når man starte med behandlingen med engang når man har oppdaget at han eller hun er blitt smittet av viruset. Men på grunn av stigma, manglende informasjon og kunnskap HIV og Aids rammer fortsatt mange mennesker rundt omkring i Norge. Bare ... See more

« 1 of 10 »

KONTAKT OSS

THI – TVERRKULTURELL HELSEINFO 

Organisasjonsnummer: 916497997

Kontaktperson: WOLELA HAILE – DAGLIG LEDER

Tlf.: +47 936 019 48

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

Lukk meny